Bouwkundig advies

Als u vragen heeft over de kwaliteit van een specifiek bouwkundig onderdeel aan een woning of ander vastgoedobject, stelt onze bouwkundig adviseur, door het uitvoeren van dossieronderzoek in combinatie met specialistisch (al dan niet destructief) onderzoek, de oorzaak van de gebreken vast. Aansluitend worden de hieraan gerelateerde noodzakelijke herstelmaatregelen voor u in kaart gebracht.

Werkwijze

  • Intakegesprek
  • dossieronderzoek (indien van toepassing)
  • interview met de betrokken partijen
  • onderzoek ter plaatse: vaststellen omvang en oorzaak van de schade. Indien nodig wordt in overleg destructief onderzoek uitgevoerd
  • voorstel voor herstelmaatregelen en inschatting van de herstelkosten
  • opstellen rapportage indien gewenst